Sørli tømmerterminal

Sørli tømmerterminal ble etablert ved flytting av jernbanens tømmeraktivitet fra Hamar før OL i 1994. Det ble da etablert sidespor og de fasiliteter som kreves. Stange allmenning fikk godkjenning av området til industri i 2002. Bjørn Frenning Transport og Graving AS startet uttak av fjell på området for opparbeidelse av tomter samtidig som området ble brukt som pukkverk.

Etter hvert ble området utvidet mot øst og nytt område ble regulert som pukkverk og steinuttak. I dag er det regulerte området ca 900 da. I 2009 solgte Stange Allmenning området til KB Gruppen i Kongsvinger.

Området har en størrelse og mektighet som gjør det viktig som resurs både på kort og lang sikt. Sørlis geologi gir en meget god stein som er meget godt egnet som tilslag til asfalt og betong. Bergarten er sammensatt av geis, granitt og kvartsrike bergarter som de mest toneangivende.

Steinen har kulemølleverdi under 10, noe som gjør den godt egnet til asfalt da den i tillegg er lys.

Åpningstider

Mandag – fredag 07.00-15.30
Personbilhenger kontant eller vipps.

Produkter

Forsterkningslag

Bærende masser og oppfylling. Fyllehøyde 50-60 cm. Fjellmasse har gode bæreegenskaper Krev drenering for å være telefri. Produktet er knust i ett trinn og kan være grov
Sortering: 0/120mm (0/150)

Forsterkningslag Bærelag

Bærelag/forsterkningslag som er finere enn 0/120, men har mange av de samme egenskapene og bruksområdet. Krev god drenering for å være telefri. Fyllehøyde 20-60 cm
Sortering: 0/60mm

Bærelag

Avretting og bærelag før asfaltering og annet topplag som 0/16. Brukes mye som bærelag under 0/8 eller 0/4 subbus med belegningsstein på toppen. Krev god drenering for å være telefri. Fyllehøyde 10-30 cm.
Sortering: 0/32-0/20mm

Maskinkult

Oppfylling med høyt krav til drenering. Masse uten 0 stoff og er telefri. Ubegrenset fyllehøyde.
Sortering: 20/120mm

Veggrus / Subbus

Grus til veier og gårdsplasser. Massen har meget gode grusvei egenskaper. Brukes også som avretning før asfaltering.
Sortering: 0/16mm

Subbus (Maskinsand) Kabelsand

Oppfylling og avretting uten krav til dreneringsegenskaper. Billig. Brukes under heller og belegningsstein. Ved god komprimering holdes maur og andre insekter unna belegningsstein.
Sortering: 0/4mm

Subbus (Maskinsand)

Brukes under heller og belegningsstein. Har bedre drenerende egenskaper enn 0/4. 0/8 har tilfredsstillende komprimeringsegenskaper. Brukes som veggrus.
Sortering: 0/8mm

Pukk/strøsingel

Strøsingel om vinteren og under belegningsstein om sommeren.
Sortering: 2/5mm

Pukk

Fin pukk/singel. Brukes i asfalt og på gårdsplass. Erstatter godt 8/11 på gårdsplass, men kan sette seg i skosåler med litt grovt mønster. Ligger i ro på gårdsplass og er bedre å gå på enn 8/11 og 11/16.
Sortering: 4/8mm

Pukk

Mest brukt til grøftepukk, drenering ved husbygging og oppretting før støpning.
Sortering: 8/16-6/16mm

Pukk

Betongtilslag, drenering og oppfylling.
Sortering: 16/22mm

Pukk

Grov pukk som brukes til avretting av kult.
Sortering: 12/63mm

Pukk

Jernbanepukk
Sortering: 32/63mm

Sprengt stein

Sprengt og pigget stein rett fra sprengt røys. Kornstørrelsen er fra finstoff til blokk.