Sertifisering

HPG er sertifisert av 3.part kontrollorganet Kontrollrådet. Dokumentasjon gjøres med utstedelse av sertifikater for hvert enkelt anlegg. Kontrollrådet
utsteder disse sertifikater på bakgrunn av revisjoner hvert år og resertifisering hvert 3. år.

HPG har driftskontroll i henhold til kravene i de forskjellige standarder selskapet er sertifisert i henhold til.

Standardene HPG er sertifisert etter er :

Tilslag til betong : NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2016

Tilslag til asfalt : NS-EN 13043:2002++NA:2008

Tilslag til vei- og underbygging : NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009

Jernbaneballast : NS-EN 13450:2002+NA:2009

CE skjema og Ytelseserklæringer

CE skjema og Ytelseserklæringer utarbeides på bakgrunn av de geologiske kvaliteter råfjellet/rågrusen har. I Ytelseserklæringen beskrives ytelsen produktet kan prestere på bakgrunn av geologien og det produksjonsutstyret som brukes i de forskjellige anlegg. Erklæringene blir på denne måten spesifike for hver enkelt anlegg og produkt.

Skjema