Rudshøgda

Rudshøgda Pukkverk AS ble godkjent som uttak av Ringsaker kommune i 2011. Regulert område er ca 100 da og ligger på sørsiden av Fulseberget. Avkjøring til pukkverket er ca 3 km fra Rudshøgda, langs Fv 19 mot Sjusjøen. Skiltet med pukkverk opp til høyre sett fra Rudshøgda.

Tandeskogen Fjelltak ble overtatt fra As Maskinservice på Gjøvik vinteren 2019. Drift er etablert sommeren 2019 og vareutvalget er noe redusert. Kontaktpersoner er det samme som for Rudshøgda Pukkverk som en avdeling i Rudshøgda Pukkverk.

Rudshøgda Pukkverk AS er et eget selskap eid av Bjugstad Holding og Hamar Pukk og Grus AS. Hamar Pukk og Grus AS (HPG) HPG driver av flere pukkverk på Hedemarken og er en aktiv leverandør og samarbeidspartner for entreprenørene i området.

Sortiment er som vedlagt tabell viser. Noe begrenset, men sammen med HPGs andre uttak dekkes de aller fleste behov.

Rudshøgda Pukkverk er eget AS med organisasjonsnummer 898 585 972

Åpningstider

Mandag – fredag 07.00 – 15.30

Produkter

Frostsikring

Oppfylling og oppbygning av veger, plasser og til bygg i mindre høyder enn sprengstein.
Sortering: 0/300mm

Forsterkningslag

Bærende masse til oppfylling og underlag for drenering. Massen er knust i ett trinn og er grovt bærelag.
Sortering: 0/120mm

Bærelag

Bærende masse til oppfylling og avretting.
Sortering: 0/32mm

Maskingrus, Veggrus, subbu

Grus til veger og gårdsplasser, avretting for asfaltering og betong
Sortering: 0/16-0/11-0/8mm

Kult

Forsterkningslag og oppbygning til veger, plasser og bygg.
Sortering: 20/120mm

Pukk

Pukk til avretting, drenering og oppfylling
Sortering: 16/22mm

Pukk

Pukk til avretting og drenering.
Sortering: 8/16-6/16mm

Pukk/strøsingel

Fin pukk til avretting, underlag belegningsstein og strøsingel.
Sortering: 2/5mm

Maskingrus

Kabelsand og annen oppfylling uten krav til finstoff.
Sortering: 0/6mm

Sprengt fjell

Sprengt fjell rett fra røys, størrelse fra finstoff til blokk.