Mottak av rene masser

Hamar Pukk og Grus as tar imot rene gravemasser. Dette gjøres på anleggene Brynsåsen og Vang Grustak. Før levering av masser skal disse beskrives av byggherre eller entreprenør og godkjennes av HPG.

Skjem fylles ut og sendes til vang@gholth.no eller oystein@gholth.no