EPD, CE og Ytelseserklæring

CE skjema og Ytelseserklæringer utarbeides på bakgrunn av de geologiske kvaliteter råfjellet/rågrusen har. I Ytelseserklæringen beskrives ytelsen produktet kan prestere på bakgrunn av geologien og det produksjonsutstyret som brukes i de forskjellige anlegg. Erklæringene blir på denne måten spesifikke for hvert enkelt anlegg og produkt.

CE skjema og Ytelseserklæringer utarbeides uavhengig av sertifisering. Erklæringene klassifiseres i klasse 2+ eller 4. I Klasse 2+ kreves 3. parts kontroll og sertifisering. Leveringer til asfalt og betongproduksjon krev denne sertifisering, mens levering som løsmasser (NS-EN 13242) til annen bruk krev ikke denne sertifisering og deklareres i klasse 4.