Brynsåsen Steinindustri

Brynsåsen ble påbegynt i 1959 da Furnes og Vang kommuner fikk rett til å ta ut fjellmasser til forbygningsarbeider ved Flagstadelva i Vang. Siden 1980 har det blitt drevet uttak og knusing av fjellmasser i privat regi.

Brynsåsen Steinindustri AS ble dannet i 1985, og konsesjon ble gitt av Fylkesmannen i 1986 for et areal på 110 mål.

I 1992 overtok Gunnar Holth Grusforretning AS driftsrettighetene av steinbruddet. Da Hamar Pukk og Grus AS ble dannet i 2000 ble Brynsåsen Steinindustri innlemmet i dette selskapet sammen med Vang Grustak.

Brynsåsen tilhører grunnfjellet og bergarten er middels grovkornet granitt og gneisgranitt. Uttaket ligger i Stange Kommune, like ved Ådalsbruk i Løten.

Uttak av masser er avsluttet, men mottak av retur vil fortsette for å gjøre avslutningen av uttaket best mulig i henhold til regulert avslutning.
Ingen varer er tilgjengelige for salg fra sommer 2022.

Åpningstider

Adgang med kort for åpning av bom.