Hamar Pukk og Grus AS

Totalleverandør av pukk og grus til både privatmarkedet og profesjonelle utbyggere innen bygg- og anleggsbransjen.

Velkommen til Hamar Pukk og Grus

Vi er en totalleverandør av pukk og grus til både privatmarkedet og profesjonelle utbyggere innen bygg- og anleggsbransjen. I tillegg leverer vi en del spesialprodukter på bestilling.

Vi er hovedleverandør av tilslag til betongstasjonene i Elverum, Hamar og Brumunddal og asfaltverket på Sørli.
De siste årene har vi brukt store ressurser på sertifisering i henhold til kravene i NS-EN standardene som er gjeldende for alle “byggverk” enten det er bygg eller veger.

Velg et produkt for å få beskrivelse
Bærelag før asfaltering og annet topplag som bærelag. Legges som bærelag under 0/8 subbus med belegningsstein på toppen. Krev god drenering for å være telefri. Fyllehøyde 10-30 cm.
Bruksområde: Bærelag før asfaltering
Fraksjon (mm): 0/20 - 0/32 mm
Pris pr. tonn: 119,-
Egenvekt: 1,6 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Bærende masser og oppfylling. Fjellmasse har gode bæreegenskaper. Krev drenering for å være telefri. Produktet er knust i ett trinn og kan være grov.
Bruksområde: Oppfylling
Fraksjon (mm): 0/120 mm
Pris pr. tonn: 84,-
Egenvekt: 1,6 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddall ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Støpegrus/sand. Brukes mest i betong. Naturegenskaper, har mye finstoff og drenerer med det dårlig. Binder seg ikke som subbus pga mye runde korn som ikke låser seg ved komprimering.
Bruksområde: Oppfylling
Fraksjon (mm): 0/120 mm
Pris pr. tonn: 102,-
Egenvekt: 1,6 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Oppfylling uten krav til frostsikring eller spesiell bæreevne. Må dekkes med annen vare da rester av kamstål kan forekomme.
Bruksområde: Støpegrus/sand
Fraksjon (mm): 0/8 støpegrus
Pris pr. tonn: 48,-
Egenvekt: 1,5 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Oppfylling med høyt krav til drenering/forsterkningslag. Masse uten 0 stoff og er telefri. Ubegrenset fyllehøyde.
Bruksområde: Oppfylling
Fraksjon (mm): 20/120 mm
Pris pr. tonn: 149,-
Egenvekt: 1,45 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Drenering og oppfylling. Massen har meget gode drenerende egenskaper. Leveres bare fra Vang.
Bruksområde: Drenering og oppfylling
Fraksjon (mm): 11/22 mm
Pris pr. tonn: 161,-
Egenvekt: 1,45 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Betongtilslag, drenering og oppfylling.
Bruksområde: Drenering og oppfylling
Fraksjon (mm): 16/22 mm
Pris pr. tonn: 176,-
Egenvekt: 1,45 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Fin pukk/singel. Brukes i asfalt og på gårdsplass. Erstatter godt 8/11 på gårdsplass, men er liten så den kan sette seg i skosåler. Leveres bare fra Sørli.
Bruksområde: I asfalt og på gårdsplass
Fraksjon (mm): 4/8 mm
Pris pr. tonn: 224,-
Egenvekt: 1,3 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Betongpukk og "grøftepukk" brukes til drenering rundt grunnmurer og i grøfter.
Bruksområde: Drenering grunnmurer og grøfter
Fraksjon (mm): 6/16 -8/16 mm
Pris pr. tonn: 192,-
Egenvekt: 1,45 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Pukk (singel) som vesentlig brukes i asfalt og på gårdsplass.
Bruksområde: I asfalt og på gårdsplass
Fraksjon (mm): 8/11 mm
Pris pr. tonn: 230,-
Egenvekt: 1,3 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Fin pukk, brukes som strøsingel og underlag under belegningsstein.
Bruksområde: Underlag under belegningsstein
Fraksjon (mm): 1/5-2/5 mm
Pris pr. tonn: 198,-
Egenvekt: 1,4 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Naturlig sams grus rett fra stuff/uttak. Leveres fra Vang, variabel sammensetning og kvalitet.
Bruksområde: Bærelag før asfaltering
Fraksjon (mm): 0+ mm
Pris pr. tonn: 79,-
Egenvekt: 1,6 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Sprengt og pigget stein rett fra sprengt røys. Kornstørrelsen er fra finstoff til blokk.
Bruksområde: Oppfylling
Fraksjon (mm): 0+ mm
Pris pr. tonn: 86,-
Egenvekt: 1,6 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Brukes under heller og belegningsstein. Har bedre drenerende egenskaper enn 0/4. 0/8 har tilfredsstillende komprimeringsegenskaper. Brukes som veggrus.
Bruksområde: Underlag for heller og belegningsstein
Fraksjon (mm): 0/8 mm
Pris pr. tonn: 87,-
Egenvekt: 1,5 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Oppfylling og avretting uten krav til dreneringsegenskaper. Billig. Brukes under heller og belegningsstein. Ved god komprimering holdes maur og andre insekter unna belegningsstein.
Bruksområde: Underlag for heller og belegningsstein
Fraksjon (mm): 0/4 - 0/2 mm
Pris pr. tonn: 70,-
Egenvekt: 1,45 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Opprensk fra produksjon. Dette kan være alt fra fin drenerende masse til bare ”støv” som er samlet opp under bånd. Massen har ingen krav til renhet eller andre egenskaper.
Bruksområde: Udefinert
Fraksjon (mm): Ukjent mm
Pris pr. tonn: 58,-
Egenvekt: 1,6 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Grus til veier og gårdsplasser. I Bjørgedalen er det til tider knust fjell som har meget gode grusveg egenskaper. Brukes også som avretning før asfaltering og støping.
Bruksområde: Grus til veier og gårdsplasser.
Fraksjon (mm): 0/11 - 0/16 mm
Pris pr. tonn: 119,-
Egenvekt: 1,6 (tonn pr. m3)
Transportkostnad kommer i tillegg, og at dette kommer an på avstand. Områder rundt Hamar-Brumunddal ligger på ca 1000kr pr lass pluss mva
Lengde (meter)
Bredde (meter)
Tykkelse (cm)
Mengde: 0 m3
Vekt: 0 tonn
Beløp eksl. mva: 0 Kr
Beløp inkl. mva: 0 Kr
Valgt produkt og volum:
LeveringFaktureringVi bruker store ressurser på sertifiseringer i henhold i byggevaredirektivet.