Mottak av rene masser

Hamar Pukk og Grus as tar imot rene gravemasser. Dette gjøres på anleggene Brynsåsen, Vang Grustak og Stenseng. Før levering av masser skal disse beskrives av byggherre eller entreprenør og godkjennes av HPG.

Skjema som fylles ut og sendes til vang@gholth.no eller rune@gholth.no finner dere her:

 

Egenerklæring levering av masser til HPG.pdf
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital