Brynsåsen Steinindustri

Brynsåsen ble påbegynt i 1959 da Furnes og Vang kommuner fikk rett til å ta ut fjellmasser til forbygningsarbeider ved Flagstadelva i Vang. Siden 1980 har det blitt drevet uttak og knusing av fjellmasser i privat regi.

Brynsåsen Steinindustri AS ble dannet i 1985, og konsesjon ble gitt av Fylkesmannen i 1986 for et areal på 110 mål.

I 1992 overtok Gunnar Holth Grusforretning AS driftsrettighetene av steinbruddet. Da Hamar Pukk og Grus AS ble dannet i 2000 ble Brynsåsen Steinindustri innlemmet i dette selskapet sammen med Vang Grustak.

Brynsåsen tilhører grunnfjellet og bergarten er middels grovkornet granitt og gneisgranitt. Uttaket ligger i Stange Kommune, like ved Ådalsbruk i Løten.

Produkter Brynsåsen

Produkt Sortering Anvendelse
Forsterkningslag 0/120
(0/150)
Bærende masser og oppfylling.
Fjellmasse har gode bæreegenskaper
Krev drenering for å være telefri.
Produktet er knust i ett trinn og kan være grov.
Forsterkningslag
Bærelag
0/63 Bærelag/forsterkningslag som er finere enn 0/120, men
har mange av de samme egenskapene og bruksområdet.
Krev god drenering for å være telefri.
Fyllehøyde 20-60 cm
Bærelag 0/32 Bærelag før asfaltering og annet topplag som 0/16.
Legges som bærelag under 0/8 subbus med
belegningsstein på toppen.
Krev god drenering for å være telefri. Fyllehøyde 10-30 cm.
Maskinkult 20/120 Oppfylling med høyt krav til drenering.
Masse uten 0 stoff og er telefri.
Ubegrenset fyllehøyde.
Veggrus / Subbus 0/11 Grus til veier og gårdsplasser.
Massen har meget gode grusveg egenskaper.
Brukes også som avretning før asfaltering.
Subbus 
(Maskinsand)
Kabelsand
0/4
0/2
Oppfylling og avretting uten krav til dreneringsegenskaper.
Billig.
Brukes under heller og belegningsstein.
Ved god komprimering holdes maur og andre insekter unna
belegningsstein.
Subbus
(Maskinsand)
0/8 Brukes under heller og belegningsstein.
Har bedre drenerende egenskaper enn 0/4. 0/8 har
tilfredsstillende komprimeringsegenskaper.
Brukes som veggrus.
Pukk 4/8
1/6
Fin pukk/singel. Brukes i asfalt og på gårdsplass.
Erstatter godt 8/11 på gårdsplass, men er liten så den kan
sette seg i skosåler med litt grovt mønster.
Ligger i ro på gårdsplass og er bedre å gå på enn 8/11 og 11/16.
1/6 brukes som strøsingel og underlag for beleggningsstein. 
Pukk 8/11 Pukk (singel) som vesentlig brukes i asfalt og på
gårdsplass.
Pukk 8/16 Mest brukt til grøftepukk, drenering ved husbygging og oppretting ved støping.
Pukk 16/22 Betongtilslag, drenering og oppfylling.
Sprengt stein Sprengt og pigget stein rett fra sprengt røys.
Kornstørrelsen er fra finstoff til blokk.

Åpningstid:
Hele året: mandag – fredag 07.00 – 15.00
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital