Brynsåsen Steinindustri

Brynsåsen ble påbegynt i 1959 da Furnes og Vang kommuner fikk rett til å ta ut fjellmasser til forbygningsarbeider ved Flagstadelva i Vang. Siden 1980 har det blitt drevet uttak og knusing av fjellmasser i privat regi.

Brynsåsen Steinindustri AS ble dannet i 1985, og konsesjon ble gitt av Fylkesmannen i 1986 for et areal på 110 mål.

I 1992 overtok Gunnar Holth Grusforretning AS driftsrettighetene av steinbruddet. Da Hamar Pukk og Grus AS ble dannet i 2000 ble Brynsåsen Steinindustri innlemmet i dette selskapet sammen med Vang Grustak.

Brynsåsen tilhører grunnfjellet og bergarten er middels grovkornet granitt og gneisgranitt. Uttaket ligger i Stange Kommune, like ved Ådalsbruk i Løten.

 

Uttak av masser er på slutten, men mottak av retur vil fortsette for å gjøre avslutningen av uttaket best mulig i henhold til regulert avslutning.

Vareutvalget sommer 2021 vil være begrenset så lenge uttaket ikke driftes med sprenging og knusing. Driften vil stort sette være i form av sikting av masser som er knust tidligere og ligger i bunnen på uttaket.

Tilgjengelige masser vil være varer som 0/4mm, 0/16mm veggrus og 16+ varer som kult og større stein.Produkter Brynsåsen

Produkt Sortering Anvendelse
     
Subbus 
(Maskinsand)
Kabelsand
0/4mm

Oppfylling og avretting uten krav til dreneringsegenskaper.
Brukes under heller og belegningsstein.
Ved god komprimering holdes maur og andre insekter unna
belegningsstein.

 
 Veggrus, subbus 0/16mm

Veggrus og oppfylling der det ikke er vesentlige krav til drenerende egenskaper.


   
Sprengt stein Sprengt og pigget stein rett fra sprengt røys.
Kornstørrelsen er fra finstoff til blokk.


Åpningstid:
Sommer: Mandag – fredag 07.00 – 15.00

Vinter: Massemottak, tilgang m kortstyrt bom for entreprenører.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital