Sørli tømmerterminal

Sørli tømmerterminal ble etablert ved flytting av jernbanens tømmeraktivitet fra Hamar før OL i 1994. Det ble da etablert sidespor og de fasiliteter som kreves. Stange allmenning fikk godkjenning av området til industri i 2002. Bjørn Frenning Transport og Graving AS startet uttak av fjell på området for opparbeidelse av tomter samtidig som området ble brukt som pukkverk.

Etter hvert ble området utvidet mot øst og nytt område ble regulert som pukkverk og steinuttak. I dag er det regulerte området ca 600 da. I 2009 solgte Stange Allmenning området til KB Gruppen i Kongsvinger.

Området har en størrelse og mektighet som gjør det viktig som resurs både på kort og lang sikt. Sørlis geologi gir en meget god stein som er meget godt egnet som tilslag både til asfalt og betong. Bergarten er sammensatt av geis, granitt og kvartsrike bergarter som de mest toneangivende. Som asfalttilslag er den spesielt godt egnet da den er både lys og slitesterk. Fargen er ønsket på grunn av bedret trafikksikkerhet med lys veibane.

Slitestyrken på steinen med kulemølleverdier under 10 gjør den attraktiv som toppdekke. Størrelsen på uttaket gjør at det vil være en viktig resurs i mange år.

Produkter Sørli

Produkt Sortering Anvendelse
Forsterkningslag 0/120
(0/150)
Bærende masser og oppfylling. Fyllehøyde 50-60 cm.
Fjellmasse har gode bæreegenskaper
Krev drenering for å være telefri.
Produktet er knust i ett trinn og kan være grov.
Forsterkningslag
Bærelag
0/60 Bærelag/forsterkningslag som er finere enn 0/120,
men har mange av de samme egenskapene og bruksområdet.
Krev god drenering for å være telefri.
Fyllehøyde 20-60 cm
Bærelag 0/32 Bærelag før asfaltering og annet topplag som 0/16.
Brukes mye som bærelag under 0/8 eller 0/4 subbus med
belegningsstein på toppen.
Krev god drenering for å være telefri.
Fyllehøyde 10-30 cm.
Maskinkult 20/120 Oppfylling med høyt krav til drenering.
Masse uten 0 stoff og er telefri.
Ubegrenset fyllehøyde.
Veggrus / Subbus 0/16 Grus til veier og gårdsplasser. Massen har meget gode
grusvei egenskaper.
Brukes også som avretning før asfaltering.
Subbus
(Maskinsand)
Kabelsand
0/4
Oppfylling og avretting uten krav til dreneringsegenskaper.
Billig.
Brukes under heller og belegningsstein. Ved god
komprimering holdes maur og andre insekter unna
belegningsstein.
Subbus
(Maskinsand)
0/8 Brukes under heller og belegningsstein.
Har bedre drenerende egenskaper enn 0/4. 0/8 har
tilfredsstillende komprimeringsegenskaper.
Brukes som veggrus.
Pukk 4/8
Fin pukk/singel. Brukes i asfalt og på gårdsplass.
Erstatter godt 8/11 på gårdsplass, men er så liten at den
kan sette seg i skosåler med litt grovt mønster.
Ligger i ro på gårdsplass og er bedre å gå på
enn 8/11 og 11/16.
Pukk 8/11 Pukk (singel) som vesentlig brukes i asfalt og på
gårdsplass.
Pukk 8/16 Mest brukt til grøftepukk, drenering ved husbygging og
oppretting ved støping
Pukk 16/22 Betongtilslag, drenering og oppfylling.
Sprengt stein Sprengt og pigget stein rett fra sprengt røys.
Kornstørrelsen er fra finstoff til blokk.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital