Om selskapet

Hamar Pukk og Grus AS ble dannet i 2000 da Kolo Veidekke ASA, som drev Vang Grustak på Ingeberg, og Gunnar Holth Grusforretning AS som drev Brynsåsen, slo sammen aktiviteten. Bedriften sysselsetter i dag 12 ansatte, de fleste med lang erfaring i bransjen.

Sammen med våre søsterselskaper kan vi tilby et bredt spekter av varer og tjenester til bygg- og anleggsvirksomhet innen betong- og asfaltarbeider og veiutbygging.

Sørli ligger meget gunstig til i forhold til utbygging av E6 mot Hamar. Asfaltverk er satt opp som erstatning for Veidekkes fabrikk på Gålås. Dovrebanen går gjennom området og produksjon og levering av ballastpukk gjøres både på bil og jernbane. Ut fra dette vil Sørli være en stor leverandør og resurs for utbygging av det sentrale transportnett på indre Østlandet.

I tillegg vil tilgangen på gode masser til lokal utvikling av Stange og resten av Hedmarken være god.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital